CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ♥ Dịch vụ tăng like share comment facebook
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Điều 1: Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website này, người dùng khi đăng ký/ đăng nhập đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2: Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định theo tình hình thực tế. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên website, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng dịch vụ, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3: Sử dụng dịch vụ

Người dùng đăng ký tài khoản/ đăng nhập vào website là đã đồng ý sử dụng dịch vụ theo quy định.

Điều 4: Ngừng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
- Người dùng dùng website vào bất kỳ mục đích/ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm … hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
- Người dùng sử dụng website để phá hoại một website hoặc người khác.
- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị, quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng.