Chuyển ID => ID Tager •
Chuyển ID => ID Tager

Giới thiệu : Hệ thống sẽ giúp chuyển ID bạn bè thành ID có thể Tag.
Chú ý : Hãy truy cập vào m.facebook.com, đến bài viết cần tag bạn bè và dán ID tager vào. Mỗi lần nên dùng nhỏ hơn 30 ID và thời gian cách nhau 5 phút, tag nhỏ hơn 150 bạn 1 ngày, để tránh bị chặn.